Kako rade sistemi za grejanje?

Svi sistemi za grejanje se sastoje od generatora toplote i opreme za distribuciju i predaju toplote. Zajedno, ovi delovi sistema omogućavaju efikasnu distribuciju toplote kroz sve prostorije u vašem domu ili poslovnom prostoru.

Da biste razumeli po kom principu funkcionišu sistemi za grejanje, objasnićemo kako radi centralno grejanje jer je ono odličan primer jednog grejnog sistema u kojem svaka komponenta ima svoju ulogu.

Dakle, sistem centralnog grejanja snabdeva nekoliko prostorija toplotom. Generator toplote (uređaj za grejanje) je smešten na nekom centralnom mestu, obično u podrumu kuće. Osim generatora toplote, sam sistem za grejanje zahteva i opremu za distribuciju i opremu za predaju toplote. Ovi elementi čine svojevrsni krug koji zagreva sve prostorije unutar objekta.

Kako rade sistemi za grejanje

Generator toplote

Osnovna komponenta svakog sistema za grejanje je generator toplote, kao što je to na primer zidni gasni kotao za grejanje. Princip rada je isti za sve generatore toplote – zagreva se medijum za prenos toplote, a to je obično voda.

Distribucija toplote

Sledeći korak u sistemu je distribucija toplote. Zagrejana voda se od generatora toplote putem sistema cevi šalje do grejnih tela koja se nalaze u svakoj prostoriji koju je potrebno zagrejati. Distribucija se vrši putem dvocevnog sistema pa tako imamo polazni i povratni vod centralnog grejanja. Kada je reč o polaznom vodu, u ovoj fazi cirkuliše zagrejana voda prema grejnom telu (radijatoru ili sistemu podnog grejanja), dok u povratnom vodu cirkuliše ohlađena voda, nazad prema generatoru toplote.

Prenos toplote

Sistem centralnog grejanja toplotu prenosi putem sistema cevi, a grejna tela i grejne površine se zagrevaju uz pomoć zagrejane vode. Toplota zagrejane vode se putem površine grejnih tela prenosi u vazduh i zagreva prostoriju koja se greje. Ako ste se ikada zapitali, radijatori zato i jesu dizajnirani tako da okolni vazduh može lagano da cirkuliše oko samog radijatora. Vazduh se brzo zagreva, podiže se sve do plafona, tu se “gomila”, a potom počinje da se hladi i zbog toga pada nazad ka podu. Na ovaj način se postiže prirodna cirkulacija vazduha i obezbeđuje se prijatna temperatura unutar prostora u kojem se boravi.

Kako rade sistemi za grejanje

Ukoliko vam je potreban bilo kakav savet (a naravno i pomoć) u vezi sa odabirom sistema za grejanje, budite slobodni da nas kontaktirate! Majstor za grejanje vam uvek stoji na raspolaganju!

Izvor: vaillant.rs

Author Info

sasa_admin